Werkwijze

Zurück

Vakkennis, intelligentie, ervaring en doorzettingsvermogen zijn belangrijke elementen voor succesvolle uitvoering van taken.

Maar zonder de inzet van talent, persoonlijk potentieel en sociale vaardigheden (de ‘soft skills’) kan het resultaat niet optimaal zijn. De mate waarin deze factoren door een werknemer ingezet worden, hangt samen met hoe hij/zij de eigen positie ervaart en of hij/zij emotioneel betrokken is bij de organisatie.

 

Doel

ProfTalent richt zich samen met u op het verbeteren van de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Door hun potentieel in kaart te brengen en daadwerkelijk in te zetten worden zij geïnspireerd en geënthousiasmeerd. De samenwerking wordt bevorderd en teams worden gebracht tot het bereiken van hogere doelen. Dit leidt tot verbetering van de bedrijfsresultaten.

 

Werkwijze

ProFTalent concentreert zich daarbij op het in kaart brengen van het aanwezige talent en het definiëren van het juiste resultaat. De focus ligt op het ontwikkelen van de sterke punten van een medewerker, in plaats van het eindeloos sleutelen aan de zwakke punten. Op deze manier kan de juiste persoon de juiste taken toebedeeld worden.

Al deze zaken hangen nauw samen met hogere productiviteit, een gering personeelsverloop en lager ziekteverzuim.

 

Leidinggeven

Een van de belangrijkste opgaven voor managers is het organiseren van zelforganisatie, het bevorderen van integratie.

Een krachtige leider doet dat door mensen te begeleiden, die meer kunnen dan hij/zijzelf. Een sterke leider biedt mogelijkheden, vrijheid en middelen die optimaal presteren mogelijk maken. Hij/zij stuurt op collectieve ambitie, organiseert op basis van een combinatie van vakmanschap, verbinding en vertrouwen.

ProFTalent helpt u zo’n sterke leider te zijn.